МІЖНАРОДНИЙ БЛІЦ-КОНКУРС З ВЕБ-ДИЗАЙНУ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ


Тема - «Молодь проти війни! Молодь за мир!»

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародному дистанційному бліц-конкурсі з веб-дизайну та комп'ютерної графіки, який відбудеться з 20 вересня до 04 жовтня 2022 року. Професійне журі конкурсу, до складу якого входять провідні спеціалісти з веб-дизайну та комп'ютерної графіки, визначить переможців у кількох номінаціях.


Номінації конкурсу з веб-дизайну:
• Найкраща графічна реалізація,
• Найкраща програмна реалізація,
• “Найкраще інформаційне наповнення”.

Номінації конкурсу з комп'ютерної графіки:
• Найкраща 2D растрова графіка,
• Найкращий фотоколаж,
• Найкраща 2D векторна графіка,
• Найкраща 3D-графіка.

Номінації конкурсу з комп'ютерної а німації:
• Найкраща GIF-анімація,
• Найкраща Flash-анімація,
• Найкраща 3D-анімація.


Учасникам конкурсу необхідно виконати роботу на задану тему (з 20 вересня до 04 жовтня 2022 року.) та надіслати її до Оргкомітету конкурсу.


Кількість робіт від одного учасника не обмежено. Конкурс буде проведено дистанційно в один тур. Кожна робота реєструється окремо. Допускається виконання колективної роботи. До участі запрошується молодь віком до 25 років.
http://webdesign.vntu.edu.ua/INTERNATIONAL WINTER BLITZ COMPETITION ON WEB DESIGN AND COMPUTER GRAPHICS


The topic is "Youth against the war! Youth for peace!"

We invite you to take part in the International Remote Blitz Competition in Web Design and Computer Graphics, which will be held from September 20 to October 4, 2022. The professional jury of the competition, which includes leading specialists in web design and computer graphics, will determine the winners in several nominations.


Web design competition nominations:
• The best graphic implementation;
• The best software implementation.
• “The best information content”.

Nominations of the competition in computer graphics:
• Best 2D bitmap graphics
• The best photo collage,
• Best 2D vector graphics
• Best 3D graphics.

Nominations of the computer animation competition:
• Best GIF animation
• Best Flash animation
• The best 3D animation.


Contestants must complete the work on a given topic (From September 20 to October 4, 2022) and send it to the Organizing Committee of the contest..

The number of works from one participant is not limited. The competition will be held remotely in one round. Each work is registered separately. Collective work is allowed. Young people under the age of 25 are invited to participate.
http://webdesign.vntu.edu.ua/