Завантажити положення конкурсу

1 Мета конкурсу

Підвищення рівня знань, умінь та навичок серед студентів і учнів в галузі  Інтернет-технологій та комп’ютерної анімації шляхом:

·      доведення до учасників конкурсу вимог  професійної  оцінки журі щодо поданих робіт;

·      популяризації  й пропаганди переможців, призерів і кращих учасників конкурсу в засобах масової інформації;

·      популяризації і підтримки кращих  Інтернет-ресурсів, що створені учнівською та студентською молоддю;

·      підвищення інформаційної культури суспільства, популяризації Інтернет-технологій  серед населення;

·      збору і надання інформації споживачам про Інтернет-ресурси Вінницької області;

·      сприяння зміцненню престижу Вінницької області як ділового, наукового, культурного і інвестиційно-привабливого регіонального центра;

·      привернення уваги державних, громадських і комерційних організацій до проблем розвитку Інтернет і використання його можливостей як реального та ефективного інструмента соціально-економічних перетворень, професійної роботи, творчості, відпочинку;

·      залучення інвестицій у сферу Інтернет-технологій;

·      стимулювання створення й розвитку якісних інформаційних ресурсів;

·      пошуку нових стратегій, методів і ділових моделей використання Інтернет;

·      стимулювання впровадження сучасних інформаційних технологій у різні галузі народного господарства, освіти й бізнесу.

2  Умови участі в конкурсі

До участі в конкурсі допускаються учні загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів.  Учасник може подати на конкурс кілька робіт.

До участі в конкурсі не допускаються роботи які:

·      пропагують насильство,  війну й тероризм;

·      порушують законодавство України;

·      мають елементи порнографічного та еротичного змісту;

·      у змістовній частині яких використовується ненормативна лексика;

·      порушують авторське право.

Оргкомітет та журі конкурсу має право відмовити в розгляді будь-якої роботи без пояснення причин її автору.

3  Умови проведення конкурсу

Конкурс проводиться у два тури. Під час першого туру учасники подають підготовлені  роботи в одній з номінацій :

Для Веб-ресурсів:

Краще інформаційне наповнення

Краща графічна реалізація

Краща програмна реалізація.

Для комп’ютерної анімації:

Краща GIF-анімація

Краща Flash-анімація

Краща 3D-анімація.

Для комп’ютерної графіки:

Краща 2D растрова графіка (одна робота або серія)

Краща 2D векторна графіка (одна робота або серія)

Краща 3D-графіка.

Номінацію при подачі роботи визначає заявник. Номінація заявленої роботи може бути скорегована оргкомітетом. У випадку незгоди заявника з оргкомітетом по питанню визначення номінації остаточне рішення приймається заявником. Робота може бути представлена тільки в одній номінації. Учасник конкурсу подає у номінації Веб-дизайн вихідні коди робіт, для номінацій графіка та анімація подає роботи у форматах тих пакетів програм, у яких виконана робота. Подані проекти повинні бути придатні для перегляду на ПК під управлінням ОС Windows XP/Vista/7. У випадку неможливості перегляду роботи стандартними засобами, учасник конкурсу повинен надати інструментальний засіб для перегляду цієї роботи, набір нестандартних шрифтів, тощо.

Оргкомітет конкурсу не вирішує можливі конфлікти між розробником роботи і її власником.

До участі в конкурсі допускаються  роботи, що не брали участь в  Конкурсі в попередні роки.

Конкурсні роботи подаються в оргкомітет і можуть бути розміщені в мережі Інтернет. В разі виявлення помилок конкурсантам надається можливість їх виправити до закінчення терміну  подання робіт. У разі подання колективної роботи, заявка оформлюється від імені однієї особи, яка приймала участь у розробці. У разі перемоги у І турі цей зареєстрований учасник приймає участь у фінальному турі.

Оргкомітет зобов'язаний сповістити заявника про допуск роботи до участі в конкурсі, або про відмову з поясненням причин. У випадку відмови заявник може повторно висувати роботу до участі у конкурсі, привівши її у відповідність до вимог чинного положення.

До участі в другому турі  допускаються переможці першого туру, яким надається можливість виконати  кваліфікаційну роботу за виділений проміжок часу  (4 години). Тематика робіт  пропонується  оргкомітетом і доводиться до відома конкурсантів  перед початком другого туру.

Учасникам другого туру надаються рівноцінні комп'ютери  і програмні засоби. Перелік програмних засобів, що їх використовують учасники другого туру, визначається спільно членами журі та оргкомітету.

Після завершення другого туру журі конкурсу визначає три кращі роботи серед учнів та  студентів з кожної номінації.

4  Методика оцінювання

Оцінювання здійснюється членами журі по кожній роботі незалежно один від одного за єдиними критеріями.

Члени журі передають в оргкомітет свої  оцінки по кожній роботі. З набору  оцінок виключатиметься найменша та найвища оцінки, після чого по кожній роботі вираховується середній бал.

Переможцями  визнаються учасники, роботи яких оцінено вищим середнім балом.

Оргкомітет визначає та затверджує склад робочої групи, в обов'язки якої входить підрахунок балів.

Для оцінювання робіт у кожній номінації створюється окремий склад журі.

У випадку, якщо дві і більше робіт наберуть однакову кількість балів, рішення про переможця приймає голова журі.

5  Технічні вимоги до робіт

Для участі у конкурсі, у номінації «Web-дизайн» учасник має подати URL та вихідний код роботи. У випадку наявності лише локальної версії сайту, для оцінювання подається лише вихідний код.

Для участі у конкурсі, у номінації «Комп’ютерна графіка» учасник має подати файли у форматі .jpg, або .png, або .gif та вихідний файл роботи у спеціальному форматі тієї програми, у якій цей файл створено.

Для участі у конкурсі, у номінації «Комп’ютерна анімація» учасник має подати файли у форматі .gif, або .avi, а для флеш-анімацій .exe та вихідний файл роботи у спеціальному форматі тієї програми, у якій цей файл створено.

Основний файл роботи з WEB-дизайну повинен мати назву index.html або index.htm, default.htm, default.html (для випадку локальних версій сайту). Не допускається використання абсолютних посилань в локальних версіях сайту.

Вихідний код роботи у номінації WEB-дизайн подається у вигляді архіву (rar, zip) без паролю.

Для перегляду програмних рішень у номінації WEB-дизайн, учасник повинен надати логін та пароль для можливості перегляду адміністративної частини роботи.

Якщо веб-сайт розроблено із використанням стандартних (безкоштовних) програмних ядер, то подавати вихідний код сайту не обов’язково, якщо його розміщено у мережі інтернет. Однак, необхідно у текстовому файлі подати логін та пароль для входу до адміністративної частини і помістити його у якості вихідного коду. Якщо існує лише локальна версія, то необхідно подавати і вихідний код, і логін та пароль у окремому файлі, розміщеному у архіві із вихідним кодом.

Імена файлів роботи повинні містити виключно літери латинського алфавіту в нижньому регістрі.

Для підтвердження авторства у номінаціях 3D-графіка та анімація можна подавати не вихідний файл, а кілька файлів у форматі .jpg, на яких буде якісно видно сітку моделі. Файли повинні відображати модель з різних сторін (під різними кутами зору).

Учасники, які подають файли у форматах .avi, або.exe (для флеш-анімації) можуть у якості підтвердження авторства подавати не весь вихідний файл, а лише його частину (фрагмент відеоролика), за умови великого розміру вихідних файлів.

6  Критерії  оцінювання робіт

6.1  Номінація “Краще інформаційне наповнення”

Параметри

Орієнтовні характеристики

Рейтингова оцінка

1. Інформаційна цінність (актуальність)  контенту.

Невисока, має низький пізнавальний рівень

5

15

50

Має достатній пізнавальний рівень, може бути корисним певним групам користувачів

10

Має високий пізнавальний рівень, може бути корисним широкому колу  користувачів

15

Оптимальність об’єму інформації

5

Інформацію перенесено з інших джерел  практично без змін

5

15

Систематизовано  інформацію з інших джерел

10

Авторське інформаційне наповнення

15

Соціальна значимість роботи

5

Степінь розкриття теми

5

Структурованість інформації

5

2. Графічна реалізація

Використання графічних об’єктів, їх оптимізація, доречність, відповідність темі, забезпечення авторських прав

             25

3. Програмна реалізація

Використання програмних технологій створення сайтів (JScript, php, perl, інше).

Якість та оригінальність використаного програмного коду

             25


6.2 Номінація  “Краща графічна реалізація”

Параметри

Орієнтовні характеристики

Рейтингова оцінка

1. Графічне оформлення роботи

Підібрано та використано готові графічні зображення

5

20

50

Розроблено графічні зображення

10

Розроблено анімаційні зображення

20

Вибір колірної гами

5

Оптимізація графічних зображень

10

Степінь розкриття теми з використанням графічних зображень (дієвість графіки)

10

Дотримання єдиного стилю композиції

5

2. Інформаційне забезпечення

Відповідність заявленій темі, актуальність, оригінальність, забезпечення авторських прав

25

4. Програмна реалізація

Використання програмних технологій створення сайтів (JScript, php, perl, інше).

Якість та оригінальність використаного програмного коду

25


6.3 Номінація   “Краща програмна реалізація”

Параметри

Орієнтовні характеристики

Рейтингова оцінка

1. Програмна реалізація

Використання стандартних програмних рішень у вигляді фрагментів клієнтських скриптів з відкритих джерел

5

50

Використання СSS, SSI

5

Великі авторські фрагменти коду клієнтських скриптів з елементами ООП

10

Використання баз даних

5

Використання різних технологій програмування на стороні сервера 

25

2. Інформаційне забезпечення

Відповідність заявленій темі, актуальність, оригінальність інформації, забезпечення авторських прав

25

3. Графічна реалізація

Використання графічних об’єктів, їх оптимізація, доречність, відповідність темі, забезпечення авторських прав

25

Якщо веб-сайт розроблено із використанням стандартних (безкоштовних) програмних ядер (joomla, wordpress тощо), то програмна реалізація таких сайтів буде оцінюватись в 5 балів.

6.4 Номінація   “Краща GIF-анімація”, “Краща Flash-анімація”, “Краща 3D- анімація”

Параметри

Рейтингова оцінка

Сюжет анімаційної роботи

20

Дотримання принципів анімації

20

Натуралізм (реалістичність)

20

Естетичне оформлення

20

Трудомісткість

20


Якщо робота розроблена методом покадрової зйомки реальних об’єктів (пластилін, глина тощо), то кінцева оцінка не може бути більшою за 50 балів. Бали можуть бути додані за комп’ютерні спецефекти, застосовані до знятих кадрів.

6.5 Номінація   «Краща 2D растрова графіка», «Краща 2D векторна графіка» «Краща 3D-графіка».

Параметри

Рейтингова оцінка

Оригінальність

Своєрідність, самобутність, несхожість на інші подібні роботи. Оригінальність сюжету та ідеї.

20

Закінченість

Наскільки первісна ідея реалізована роботою

10

Художність

Художня виразність та естетика роботи.

10

Настрій

Яскравість та рівень емоцій (не завжди та не обов’язково — позитивних!), викликаних при розгляді роботи.

10

Композиція

Єдність,  цільність то підпорядкованість усіх елементів роботи.

Наявність та дотримання перспективи.

Загальна відповідність світотіньових елементів.

Гармонія кольорових та шрифтових рішень.

Для серій – дотримання єдиного стилю робот

20

Оптимізація

Відповідність розміру файлу та роздільної здатності функціональному призначенню роботи

10

Технічність

Рівень володіння технічними аспектами комп’ютерної графіки. Якість та складність виконання роботи.

20


6.6   Рекомендації  щодо оцінювання конкурсних робіт   

Інформаційна цінність роботи

Оцінюється інформація, яка представлена в роботі. Інформаційне наповнення сайту повинно привернути увагу відвідувачів, відповідати темі. Матеріали мають бути ясними, структурованими, небагатослівними. Зміст може носити будь-який характер, наприклад, інформативний,  навчальний,  розважальний.

При оцінюванні робіт буде враховуватися авторський характер інформації. Найменш цінуватимуться  роботи, інформацію  для яких взято з одного літературного джерела і оформлено у вигляді веб-сторінки.

Найбільшу інформаційну цінність мають ті сайти, для яких автор систематизував інформацію з різних джерел або розробив її самостійно, правильно її структурував, зумів  повно розкрити тему та підібрав її такою, яка є розвитком даного напрямку і  позитивно впливає на суспільні процеси.

Графічне оформлення

Дизайн - це характеристика зовнішнього вигляду сайту, яка визначається композиційними рішеннями, колірними і шрифтовими рішеннями, адекватністю запропонованого дизайну темі сайту, використанням статичних і динамічних зображень.

Колірна гама повинна бути вибрана у відповідності до теми сайту. Важливо, щоб сполучення кольорів було оптимізовано. Вважається, що найбільш доцільно використати три основних кольори. При цьому важливо ув’язати колір фону, тексту та вкладених зображень.

Графічні зображення повинні бути розроблені таким чином, щоб допомогти користувачеві у сприйнятті інформації.  Використання графіки  бути виправдано змістом інформаційного наповнення. При оцінюванні робіт перевага надається тим, для яких графічні зображення розроблено самим автором. При запозиченнях важливо не порушити авторські права. Наявність посилань на запозичені джерела є обов'язковою.

Важливим питанням є оптимізація об'ємів графічних зображень. Автору сайту  важливо визначити межу між якістю зображення та його об’ємом.

Програмна реалізація

Оцінюється застосований програмний код, його оптимальність,   використання баз даних, засоби для оперативної модифікації сайту, нестандартні технічні рішення, засоби для оперативного пошуку інформації, засоби для реалізації інтерактивного режиму, розроблені серверні програмні компоненти, скрипти, засоби навігації, засоби для підтримки основних браузерів, творче використання сучасних Інтернет-технологій.  Особливий інтерес для журі представляють сайти з використанням технологій  WEB2.0.

Структура і навігаційні функції

Структура і навігаційні функції відповідають за організацію інформації на сайті,  оперативне визначення місцезнаходження  тієї інформації, яка потрібна користувачу.  Від того, наскільки добре працюють навігаційні функції, залежить ефективність пошуку інформації. Правильно скомпонований сайт дає можливість швидкої маршрутизації по сайту. При перевірці робіт із Веб-дизайну особлива увага звертається на правильне функціонування гіперпосилань.

Функціональність

Критерій характеризує технологічну сторону сайту. Гарна функціональність означає, що сайт швидко завантажується, а технології застосовуються до місця і відповідають передбачуваній аудиторії. Сайт повинен бути незалежним від платформи і типу браузера.

Інтерактивність

Інтерактивність характеризує можливості, які сайт надає користувачеві. Гарна інтерактивність не вичерпується гіперпосиланнями і спливаючими меню. Сайт повинен надавати користувачеві можливості діалогу. Інтерактивність - це можливість двостороннього обміну інформацією у пошукових системах, чатах, мережних іграх і ін.

Сюжет анімаційної роботи

Передбачає образне відтворення задуму, що розкривається через передачу анімаційними засобами логічно-зв’язаної послідовності дій про якусь предметну галузь.

Дотримання принципів анімації

При створенні анімаційних фільмів використовуються деякі загальні принципи. Більшість з них сформульовано ще Діснеєм. Основні з них такі:

-         «стиснення і розтягування» (squash & stretch). Суть принципу полягає в тому, що живе тіло завжди стискається і розтягується під час руху. Перед стрибком персонаж стискається як пружина, а в стрибку навпаки розтягнутий;

-         «підготовча дія» (Anticipation). У реальному житті для якої-небудь дії людині часто доводиться робити підготовчі рухи. Наприклад, перед стрибком людині необхідно присісти; перед кидком руку необхідно завести назад. Такий рух готує глядача до подальшої дії персонажа і додає інерцію рухам;

-         сценічність (staging). Для правильного сприйняття персонажа глядачами всі його рухи, пози і вирази обличчя повинні бути гранично прості і виразні;

-         «ключові кадри» (Pose to Pose). Цей принцип передбачає попередню компоновку рухів - художник малює основні моменти і розташовує персонаж на сцені, а вже потім промальовує всі кадри руху;

-         «наскрізний рух». «Насрізний рух» передбачає безперервність руху і плавність переходу фаз, наприклад, з бігу в крок і навпаки. Всі рухи персонажа зв'язані в окремий ланцюжок, і з'являється можливість жорстко описати правила, по яких він рухається. Рух, при якому один елемент слідує за іншим, називається наскрізним рухом;

-         «рухи по дугах» (arcs). Живі організми завжди пересуваються по дугоподібних траєкторіях. Характер траєкторії залежить, як правило, від швидкості руху;

-         другорядні дії (Secondary actions). Часто для додання персонажеві більшої виразності використовують вторинні рухи. Вони служать для того, щоб акцентувати увагу на чому-небудь;

-         розрахунок часу (Timing). При розрахунку часу враховуються вага, інертність, об'єм і емоційний стан героя. Настрій також передається швидкістю рухів персонажа. Так пригнічений персонаж рухається дуже мляво, а радісний достатньо енергійно;

-         перебільшення (Exaggerrate and Caricature). Якщо персонаж повинен бути сумним, його роблять похмурим, щасливого ж потрібно було робити сяючим. За допомогою перебільшення збільшується емоційна дія на глядачів;

-         привабливість (Appeal). Привабливим може бути будь-який предмет, якщо дивишся на нього із задоволенням, виявляючи в нім простоту, чарівливість, хороший дизайн. Від привабливого персонажа неможливо відірвати погляд;

-         перспектива. Більш віддалені об’єкти мають менші розміри;

-         анатомія. Врахування анатомічної побудови тіла персонажів при відтворенні рухів.

Якщо робота розроблена методом покадрової зйомки реальних об’єктів (пластилін, глина тощо), то кінцева оцінка не може бути більшою за 50 балів. Бали можуть бути додані за комп’ютерні спецефекти, застосовані до знятих кадрів.

Натуралізм (реалістичність) анімації

Реалістичність визначає ступінь відповідності графічних об’єктів своїм природнім аналогам.

Трудомісткість анімації

Визначається обсягом робіт для створення анімаційних зображень.

7  Журі конкурсу

До складу журі входять фахівці в галузі веб-технологій, дизайну, комп'ютерної графіки та анімації, прикладного програмного забезпечення. Склад журі затверджується рішенням оргкомітету конкурсу.